Aktiv Ergonomi

 

Sitzung-Stehung.jpg
SchuleNeueLogo.jpg

Det lönar sig att ta hjälp av våra inspirerande och kunniga Ergocoacher! För oss betyder Ergonomi att vi kan anpassa arbetsplatsen till människans behov av rörelse, återhämtning och psykosocialt välmående. Utgångspunkten är befintlig kontors utrustning och vad man själv kan göra för att må bra. Metoden är utbildning, föredrag, ergocoaching (arbetsplatsanalys) och vårt utbud av aktiva ergonomiska produkter. Vår erfarenhet visar att kombinera ergonomi med massage på jobbet är perfekt kombo för bättre arbetsmiljö.

Ergocoaching - Arbetsplatsgenomgång

innebär att personalen blir intervjuade och Ergocoachade på kontoret. Vi ställer frågor, ger råd och ger praktiska verktyg vad man kan förbättra under ca. 30 minuter. Om personen ifråga så önskar ingår att vi tillsammans gör justeringar på befintlig utrustning, En kort konfidentiell rapport om status och rekommendationer för eventuella åtgärder medföljer.

Målet är att deltagarna ska få inspiration och kunskap om hur de själva kan anpassa sin stol och övrig kontorsutrustning till sin kropp, integrera rörelse i vardagslivet och ta eget ansvar för sitt välbefinnande. Vårt råd är att alla som är intresserade (det är viktigt med eget intresse) får genomgå Ergocoaching.

Ergoföredrag: 

Lär känna din stol och anpassa den till din kropp! Hur kan vi leva aktivt på kontoret och vilka är de vanligaste hälsoriskerna på kontoret? – och vad kan vi göra själva för att må bra?

Massage på jobbet:

Vikten av återhämtning kan aldrig underskattas! Erfaren, kunnig och unik massage på jobbet är oslagbart! Värdet av kunna få både behandling och avslappning under arbetstid, speciellt i kombo med ergonomisk utbildning och coaching är oslagbart!

Några Referenser:
* Ny Kund! Kindredgroup Ergonomi för hela företaget

* Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, sedan 2013

* Bristol-Meyers Squibb, genomgång av hela personalen

* Castellum Fastighetsbolag, sedan 2007 Företagsmassage

* Sprint Bioscience, bästa ergonomen enl. VD

* Saltsjöbadens Församling, kombo ergonomi & massage, gudomligt!

* Svenska Ambassaden och EU Representationen i Mozambique

* Prima Barn och Vuxenpsykiatri

Vill Ditt företag också inspireras och få verktygen för en bättre arbetsmiljö?

Kontakta Erik på 0708 690 333