Det Rörliga Kontoret

Nimbas övertygelse och erfarenhet visar följande:

Passiva kontor och skolor är livsfarliga för vår hälsa!

Hälsoriskerna med passiva arbets-skoldagar är större än vi i allmänhet har förstått, även om vi tränar efter arbetet/skolan varje dag! Kroppen bryter ner sig själv redan efter 60-90 min stillasittande och/eller stillastående! Att skapa arbets-och skolmiljöer där rörelse under dagen är möjligt och enkelt är grundläggande!

Vi pratar om vardagsrörelse, inte om träning! nimba har i 10 års tid aktivt sökt efter produkter som bidrar inte bara till omedvetna och avslappnade rörelser utan de möjliggör även den högsta rörelsekvalitén. Detta gör att produkterna vi säljer är unika och vi använder dem själva dagligen med stolthet och glädje!

I Stockholm kommer vi ut till er, det är bara att skicka ett mail till erik@nimba.eu

Om ni är verksamma i andra delar av Sverige kan ni skicka ett mail så löser vi det med återförsäljare. 

 

Sitzung-Stehung.jpg
SchuleNeueLogo.jpg