Aktiv Ergonomi

 

Sitzung-Stehung.jpg
SchuleNeueLogo.jpg

Det lönar sig att ta hjälp av våra inspirerande och kunniga Ergocoacher! För oss betyder Ergonomi att vi kan anpassa arbetsplatsen till människans behov av rörelse, återhämtning och psykosocialt välmående. Utgångspunkten är befintlig kontors utrustning och vad man själv kan göra för att må bra. Metoden är utbildning, föredrag, ergocoaching (arbetsplatsanalys) och vårt utbud av aktiva ergonomiska produkter.

Ergocoachning - Arbetsplatsgenomgång

innebär att personalen blir intervjuade och Ergocoachade på kontoret. Vi ställer frågor och ger råd under ca. 30 minuter. Om personen ifråga så önskar ingår att vi tillsammans gör justeringar på befintlig utrustning, En kort konfidentiell rapport om status och rekommendationer för eventuella åtgärder medföljer.

Målet är att deltagarna ska få inspiration och kunskap om hur de själva kan anpassa kontorsutrustningen, integrera rörelse i vardagslivet och ta eget ansvar för sitt välbefinnande. Vårt råd är att alla som är intresserade (det är viktigt med eget intresse) får genomgå Ergocoaching.

Ergoföredrag: 

Hur kan vi leva aktivt på kontoret och vilka är de vanligaste hälsoriskerna på kontoret? – och vad kan vi göra själva för att må bra?

Hyr Din egna ErgoCoach för en dag:

Praktisk Kontorsergonomi För Dig som idag arbetar med friskvård, Du som är massör, naprapat, sjukgymnast m.fl. Detta är din unika möjlighet att vidareutbilda dig inom Praktisk Kontorsergonomi.

Genom praktisk metodologi lär du dig att hjälpa dina kunder att förbättra deras kontorsmiljö främst genom kunskap om vilka är de vanligaste hälsoriskerna vid kontorsarbete samt koncentration på Arbetsplatsgenomgång och möjligheterna att integrera rörelse i arbetslivet. Vi går också igenom följande: Ergonomisk analys och strategi, Höj –och sänkbara bord, aktiva kontorsstolar och ståmattor samt kontorscykel och gåband.– vilka faktorer är viktiga? Kursledare Erik Rupp och Karl Hofmann. 

Prisexempel:
Ingår för 10 pers
Tidsåtgång 6-8 timmar

  • 1 Ergoföredrag

  • 10 st individuella arbetsplats genomgångar

  • kort konfidentiell rapport om status och eventuella rekommendationer

9995 kr netto exklusive moms

Prisexempel:
Tidsåtgång 1 timme
Upp till 49 personer
5000 kr netto exklusive moms
50 personer däröver
10 000 kr netto exklusive moms